Monika Herceg

Tik-tak

04/11/2019

Marijin monolog za Veneru tijekom nebeske kave

09/05/2019

Kratki predah za uskrsnuće

02/05/2019

Kratki predah za tugovanje

14/04/2019

Prvorazredna ptica

06/04/2019

Teorem Emmy Noether naučila sam na faksu

25/03/2019

Jedna pjesma

02/03/2019

Korijen

14/01/2019

Granate

11/01/2019