Mirza Pinjić

Na šta smo spali svijete

05/05/2023

Dvije pjesme

23/04/2023

Da mogu

27/01/2023

Pjesma za S.

11/08/2022

Skica za pjesmu

09/07/2022

Jedne noći

15/06/2022

Abortus

31/05/2022

Epilog

30/04/2022

Moja porodica

06/04/2022

Planine nebitnosti u univerzumu

27/02/2022