Milica Markić

Prevodio sam Česlava Miloša na poljski

04/05/2021

Prave vrednosti često dugo ostaju skrivene, ali kad se otkriju, onda je to montrealski vatromet

24/04/2021

Sinovina vs Otadžbina

04/03/2020