Elvedin Nezirović

Sluz i žuč/3

10/05/2020

Sluz i žuč/2

25/04/2020

Sluz i žuč

06/04/2020

Povijest svih naših napuštenih sepetarevaca

23/01/2020

Ništa lakše od umiranja

24/05/2019

Brkovi

25/02/2019

Grabovica

12/09/2018

Osa

11/06/2017

Moj grad

05/06/2017

Baklava

06/03/2017