Zubić vila

Zokina mater u maramici sačuvala njegove
Mliječne zube –
Očnjačiće, kutnjačiće, sjekutiće

Kada ga je na ratištu raznijela granata
Nije ostalo ništa

Zato je maramicu ušila
I sakrila u svoju
Zasmrtnu sivu haljinu

Sanjam ga sinoć kako
Zečjoust glođe zvijezde po nebu

Snešen joj u grudni koš

Darko Cvijetić 23. 06. 2017.