Zloća i kazan triangulacije

Dnevnik jednog penzionera/55

 

 

Alem Ćurin 21. 11. 2019.