Životinjska karma

Dnevnik jednog penzionera/30

Alem Ćurin 01. 05. 2019.