Života mi moga

____________ Za Mirka Marjanovića

A najoštrije šta je na bijelome
Svijetu, pjesmaru

Pita me burekdžija Salih
Dok reže pitu

Bezbeli, koljivo za giljotinu –
Velim mu

E, nije,
Života mi moga
Jaranu – nego to ti je ono
Od čega pokasno osjetiš ranu

(2023)

Šaban Šarenkapić 11. 06. 2023.