Život i djelo Joseka Lewinkopfa

Anti, solidarno usrano

Dječaka Joseka Lewinkopfa dočekala je skupina vršnjaka i bacila ga u otvorenu septičku jamu.

Imao je devet godina. Stariji su govorili: dječja posla. I bila bi, možda, dječja posla da jama nije bila puna govana, i da dječak nije bio Židov.

Dječak Josek Lewinkopf nakon tog događaja sljedećih pet godina nije progovorio ni riječi.

U Poljskoj 1942. bilo je razumno zanijemiti.

Progovorio je iznenada, 1947, rat je već bio gotov, a dječak Josek Lewinkopf doživio je nezgodu na skijanju.

Kada je u Americi postao slavan pisac, znali su ga po imenu Jerzy Nikodem Kosinski. Pisao je uvijek samo ono zbog čega je jednom zanijemio. Nikada ono što ga je navelo da progovori.

Stariji su govorili: dječja posla.

Kosinski je u svojim romanima pokušavao objasniti da s dječjim poslima započinje fašizam.

Poslije se ubio. Oproštajna poruka bila je duhovita: “Danas ću spavati malo duže!”

Kosinski nije bio duhovit pisac. Govorio je o posljednjim stvarima, i nije znao da su smiješne. Sve dok nije došao do one stvarno posljednje, koja mu je bila smiješna.

Miljenko Jergović 23. 02. 2014.