Živio prvi maj!

Prvomajski govornik, među inima, na istoimenoj prvoj takvoj fešti u oslobođenomu Splitu, bija je i jedan Bračanin, prin rata težak i ribar, ma je kroz rat avancira i tako ga tokalo i dopalo da s bine poruči puku zašto su tu. Svoj čuveni govor, koji se i danas pripovida i provlači kroz sve tisnije kanale ovogradske memorije pamćenja, započe je ovako:

DRUGOVI I DRUGARICE, DANAS SLAVIMO JEDON MOJ, KA SU RODNICI U ŠIKAGO HODILI NA VELE ŠTRODE I ĆAPOVALI DVI PO GOSPI!

*

Ilustracija 1. maja 2010:

*

*

Ilustracija 1. maja 2014:

*

Alem Ćurin 01. 05. 2014.