Zift

Djetinjstvo i odrastanje moje
svakako je obilježila riječ
zift,
a vjerujem i vaše
i vaših
također

tamna strana
našega Balkana

garež, gmaz
ravnjaka duhana
kojim smo se
napušavali

i kojim i dan danas
napušavamo se

U toj riječi naša je sudbina,
nafaka,
tamo će nas upitati neka stara majka
je li sinko, je li ti đevojko

u ziftu je proljet vaših dana,
jesen, zima i ljetna sparina

sve u ziftu gustom,
u naslagama
dima
je li stoko?
nemate ni dina ni imana!

stoko jedna
ziftom
zamazana.

Srđan Sekulić 25. 04. 2019.