Zemljopis/6

Poplat

Ko tepsija skamenjene buranije
Ko češagija iglica od drače

Od Stoca ka moru plato Poplata
Platinasto se presijava – ko na

Božijim cipelama potplata
Ko tabla srebrenkasta

Na kojoj se ovčija runa
Kotrljaju ko od šećera zrna

Almin Kaplan 11. 04. 2017.