Zemljopis/5

Todorovići 

Na ulazu u Stolac, u vrhu brda
Gdje koza tijelom smrti vrda

Visi komadić Sicilije: kamene
Kućice, nastrešice, odrnje

Čatrnje, na plitkama – grudve
Kristove krvi – kavade. Oronule

Duvarine, iz njih kapine, kupine
Ko krajevi konaca, iz rašivenih

Halja, ko odbačene rutine.

Almin Kaplan 07. 04. 2017.