Zbigniew Herbert: Maštanje

kad sam bio mali
pred spavanje
pravio sam plan za put
oko svijeta

sad kad sam narastao
takve me gluposti ne zabavljaju

ali mislim o sutrašnjem danu
uvijek s velikom nadom

ustat ću ranije nego obično
umit ću se hladnom vodom
zašit ću sebi dugme
i promijeniti veš

započet ću davno prekinuto
učenje grčkog jezika

vratit ću posuđeni novac
ispričat ću se Henryku
odgovorit ću konačno na pismo
dalekom rođaku

otići ću na kraju k Mariji
i reći ću Marija oprosti mi
gledaj sad ću se promijeniti
bit ću dobar prema tebi

a navečer ću napisati
veliki traktat za sebe
u kojem ću konačno razriješiti
ima li Boga ili ga nema

ah što se događa
s divnim sutra
koliko ću dugo trčati
za njim
za tim krugom
za tim horizontom
na putu oko čega

 

(prev. Đurđica Čilić)

Đurđica Čilić 31. 12. 2022.