Zastražišće


Danas, malo prije nego što će u Splitu biti sahranjen Ljubo Stipišić Delamata, Feđa Klarić mi piše da je u jučerašnjem Jutarnjem listu vidio fotografiju iz Ljubina ateljea, i na njoj svoju neuokvirenu sliku, snimljenu na Hvaru, u Zastražišću, “di već 500 godina, na Veliki petak, nose raspelo cilu noć i, kroz polje i mimo smokvinih stabala, ulaze u jutarnje sunce pjevajući stare, arhaične pučke pisme”. Feđa se ne sjeća da je tu sliku poklonio Ljubi. Da jest, sigurno bi se sjećao. Bit će da ju je Delmata negdje vidio, puno mu je značila, pa je zamolio nekoga da mu je, bit će iz dokumentacije Slobodne Dalmacije, nabavi ili presnimi. Ali svejedno, ima nekog malog čuda i u toj intrigi. Posijao je pokojnik za sobom čuda… Feđi danas puno znači što je Ljubo na pijaninu držao njegovu sliku, a da on za to sve ove godine nije znao.

Mene ta fotografija, sada dok ju prvi put gledam, podsjeća na zadnji stih one naše strašne uspavanke, jedne od ljepših dalmatinskih pjesama, “Zaspalo je siroče”.

Evo sam ga u sebi otpjevao: “Njega će probuditi zora sudnjeg dana” (mj)

Feđa Klarić 12. 10. 2011.