Zamrznuto vrijeme

Ne, ostaće ovako, kako kažemo,
Treba da se nas pita, nema promjene,
Tamo gdje se desila, mimo nas,
U vremenu nama mrske vlasti,
Ma kako se ona zvala i prezivala,
Vratiće se, kao da nije ni postojalo
To vrijeme, disali smo i nismo,
Čekajući da se raziđe oblak
Ponad naših glava i tijela
Ponad naših duša, patničkih,
Sada smo odahnuli, sve vraćamo,
Ništa nismo zaboravili, grumen
Leda u nama prenijećemo njima,
Ili vama, da vas ne titulišemo,
Neka je to bilo prije mnogo
I mnogo godina, decenija,
Šta to znači za ukupno vrijeme,
Sada smo svoji na svome, radosni,
Što više nema nama mrskih
Promjena i običaja, na koljenima
Molimo se Gospodu da nas usliša,
Zamrzni sve, da ostane ovako
Do kraja vremena, do kraja svega. 

Vaš Ranko Risojević

Ranko Risojević 19. 01. 2023.