Zagreb-Bregana 100 eura

Taksisti sirijskim izbjeglicama sto eura naplaćuju
Vožnju do hrvatske granice i ostavljaju ih tamo
U nadi da će oni čim izađu zaboraviti njihova lica
I da se na Sudnji dan ni dragi Bog ovoga neće sjetiti

Ili da je u ove dane dok se niz lijevak Europe sa Levanta
Sliva silan narod na dežurstvu naš hrvatski bog mržnje
Osvete i obraćenja u krvi inovjernih pa da na Sudnji dan
Nagradi taksista svakog koji je kupio izbjeglice po Zagrebu

Sa još sto puta po sto eura da mu ni u raju ne uzmanjka
Zato što je osvetio sve mučenike vjere koji su pali
pod muslimanskom sabljom od križarskih ratova do danas

Ali što ako je ovih dana Allah na dežurstvu
Što ako on sve ovo vidi što ako Bog doista postoji
Ako se nadvio nad nas kao dijete nad sobnu željeznicu

Miljenko Jergović 12. 10. 2015.