Zaboravio sam vam reći

Zaboravio sam vam reći da sam imao oca
koji se nikad i nikome nije povjeravao.
Koji je volio rakiju i cigaretu.
Koji je uzgajao duhan
i pušio i pušio sve dok sve svoje misli
ne bi zauvijek spržio.
Kao ubojice sreće
koju nije imao.

Mirko Marjanović 05. 08. 2015.