za povijest ništa ne daje kir moša

na jevrejskom groblju leži i za povijest ništa ne daje
kir moša mevorah, bivši mjenjač dvorski i trgovac
godine 1824 rođen a umro 1901

sve budućnosti dao taj kir moša i šta ću
sto godina poslije iz otvorenog guštera
kojeg jedu mravi i sofije i jakova
i cijele mu na grob u jednom danu
bez datuma dopisane porodice
o njoj razumjeti ja
ako ne da bolje izgleda
onome tko je ne dočeka

Goran Milaković 09. 06. 2011.