Za palindrom spremni

Dnevnik jednog penzionera/99

Alem Ćurin 21. 10. 2020.