Za nadu nebesa

Gaza jest grad živih mrtvaca
Kaže mi Hamo: Hebron je
Pametni grad terora
I nadzora –

Takozvana vučja jazbina

A cijela Palestina, pjesmaru
Ima za nadu nebesa –
Kao dervišani: 

Um je tačka otpora:
Svjetlo ljudske ravnoteže

I u Palestini
Svi živi i svi mrtvi –
Muslimani i hrišćani:
Glavu drže izvan svake smrti

(2023)

Šaban Šarenkapić 03. 12. 2023.