Za koji kukac kvasinu piješ?

Dnevnik jednog penzionera/3

 

Alem Ćurin 03. 10. 2018.