Za Crvenkapu

“A zašto vukovi jedu janjad?”,
pitao je, sa slikovnicom Crvenkape u krilu.

Deset godina kasnije
profesor je govorio o agoniji umiruće zvijezde
koja jedući samu sebe
stvara azbuku elemenata
sa zlatom pri posljednjem izdisaju;
ili je to bila ista priča
o zabranjenom plodu, hljebu i vinu,
Avramovom prvorođenom sinu…

Zato da Crvenkapa nauči prepoznati vuka?
Da Crvenkapa nauči prepoznati vuka.

Asmir Kujović 03. 09. 2012.