Vrijeme našeg prijateljstva

Čujem: bijasmo prijatelji. Hvala na uputstvu.
Držao sam da je pas ili sjenka psa
ono što je trčalo gore-dole iza moje kolibe.
Vidjeh kako svaki dan bijel hljeb jedete
i za stolom vodećih snaga pijete.

Primjetiste li šta se dogodilo? Anđeo suknu uvis,
gorio je i vrištao, ne mogoh da ugasim,
dovukoh ga na svoj krevet, prostor zahvati vatra
i jedan bacač plamena nestade u tami.
Isto devet stotina noći – to je ono
____što se za vrijeme našeg prijateljstva dogodilo.

___
S njemačkog preveo Stevan Tontić

Christoph Meckel 28. 02. 2012.