Vrijeme bez sutra

                         za Edina Smailovića

Mi nikad nismo zaključavali vrata
Ni kad smo u kućama
Ni kad nismo

I to naše iz jave izbivanje
I to naše neprisustvo
U svijetu strave –

Bilo je čuvarnije bez ključa
I brave – veli mi Hamo:
A danas, Šabo

Jednoumni
U vremenu bez sutra
Od nas samih uplašeni –
Duše naše zaključavamo, iznutra

(2022)

Šaban Šarenkapić 19. 09. 2022.