Vrapci iznad suncokreta

(Iz konteksta izvukao mj)

Da sam ja nekakav hrvatski pisac, kao što nisam, ja ne bih ni želio nakon smrti stajati među bagrom. Tražio bih da me naprave od slame i maknu od ljudi, da me posade nasred njive, da plašim vrapce iznad suncokreta.


Ante Tomić 16. 03. 2012.