Vlasnici tijela

Moga prvoga druga iz mahale
Zvali smo Sinan 

Imao je tri prelijepe kćeri
Ženu Sariju i mene
Namjesto sina

Nisam bio ovdje kad je umro 

U grobu sad
Bez svoje Sare
Na groblju drugome 

Bez krsta
I bez mjeseca
Sinan leži pod imenom Milan 

Neprikosnoveni
Vlasnici naših tijela
Nama su i najljući neprijatelji

 

                                                                 (2020)

 

Šaban Šarenkapić 12. 11. 2020.