Vijesti

Rekli su bit će
Nije bilo

Rekli neće
Bilo

Šta god sad kažu
Ne vjerujem 

A znam: što mislim neće
Bude

Predrag Finci 17. 04. 2022.