Vatrena usta

za Selvedina Avdića

 

Evo trnim nad slikom egzekucije
Federika Garsija Lorke –

Streljački stroj
Od dva je vojnika
Sa suđenikom pred zidom

Lorka je u bijeloj košulji
i podvijenih rukava
Recituje

S pesnicom dignutom uvis

Kad se povuče
Linija pod lenjirom
Dužinom streljačke cijevi –

Putanjom metka jasno
Vidi se da dželat
Ne nišani
U srce:

On cilja vatrena pjesnikova usta

(2020)

Šaban Šarenkapić 20. 08. 2022.