Vakat

Kada se staklena ili porcelanska
posuda slomi kod
vrata nadomak praga to
donosi Šejtana u kuću,
Demijurga,
samoga Vraga
govorio mi je nepoznati
sveštenik u snovima

a devojka crnih očiju
pravila mu je društvo.

Tako je zato što
ne možeš dobro očistiti
parčiće stakla, porcelana i
prebaciti ih preko svog praga.
Uvek se nađe neko parče
koje će čekati pravi trenutak
da poseče, da povredi

Kao što Šejtan
čeka svoj vakat
u svakoj kući
svakoga dana

u uglovima naših soba
u pukotinama parketa
​u rupama laminata.

Srđan Sekulić 06. 10. 2018.