Uže

Uže spušteno u moju jamu,
duboko, visoko uže.

Јa stojim ispod mrke omče,
ja ispod blistavog konopca stojim
u njega upredene boje duge.

Huči u bezdanu, zove dubina,
kaplje u jamu mirisna visina –
raspet, na koju stranu?

Hoću li noćas omastiti uže,
ili će u zoru duša moja
na biser-grani zapjevati?

1993.

Stevan Tontić 11. 08. 2012.