Utaočeno utočište

*

U ovoj priči sedam je vidova istine, i još jedan srmen tračak vere, u nasluti.

*

Prema severu, kroz smolasta isparenja, pruža se jesen i blesak testere na stubu pred kolibom. Zvone na vetru mrke čahure-usta. Za telima reči-buba suncokreti povijaju teške glave. U isparini što nadire iz klanice, s hrpe truhlih daski mahovina pokazuje u koji smo mesec zagazili – ne može se dalje: mnogo rođenih je u istom času. Pucnjima prangija s krša, pijana gungula navešćuje dolazak svadbe u naselje. Grad, pod pokrovom nagorelog šećera, islužen, saobraćajem zaluđen, među svoje mrtve uvučen – još čeka da neko šapne reč što će dopreti dalje od prazne cisterne i zgurenog brda, gde među ostacima plaveti, u crvenilu suhih bobica, šišteći okolo za kapima kiše – lete ptice naježene, zagasno-sive. Iznad skamenjenih šuma i drečavih znakova na putu, kao nekad, smenjuju se dan i noć na nebnoj tacni. Zrikavci plode travu, žena plete čipku, pauk mreži potonulo groblje. Gluhi psi na lancima ližu so; kovači zatinju za oblak srpasti mesec; žuna spi, skupljač utehe noktima sa asfalta struže mozak detinji. U svrhunjenom času, po prašnom vijana putu, nečija blaga senka-duša zastajkuje – seća se mladosti, praska mahune sa bodljaste vreže koja steže dečje duše u septembru. Sveća se razlila, žižak se ugasio, žestok pljusak razdero je pomračinu – sprao lice trošno, zahrđalu žicu u dvorištu.

*

Omar je izbeglica. Kefalda je selo u njegovoj zemlji. U tom selu rođen je Omar, Omarov otac i svi redom dedovi očevih otaca. Agara je Omarova žena. Hutuma je njeno selo, tri dana hoda iza Kefalde. Hodajući iz sela do sela, čovek smukne od tolike šutnje. S kamenjem se baš razgovarati ne da. U Hutumi niko njen nije rođen. Vekovima, u seljakanju, svi njeni rađani su u drugom selu i svi njeni umrli su u neznanim mestima. Agara u Hutumi nema nikoga. To se ne vidi na njenome licu. Omar to zna i trepne kad god ona podigne svoje oči k njemu. Omar je za glavu visočiji od Agare. Svejedno, dok stoje ovde, na terasici puste kuće, vide isto: bodljikavu žičanu špartu u sivilu golog brda. Doduše, sve jedno im je zbog toga. Ionako, viđeno se ne otkriva tuđinu. Mrlje koje laju, u dalji, gladni su psi. Glad je opakija ako se snosi u mnoštvu pregladnjelih. Odavno nije pala kiša. Trbušasti oblaci nad brdom skamenjeni su beluci neba. Zgrudvana belina kreča. I dovoljna bi bila suza ili zvezda padalica, da bukne požar, kao život. 

*

Šta bi se dalo reći, zasad, o ljudima Kefalde i Hutume. Da ne pogrešimo, smelo bi se kazati jedva ovo: odevani su svi u isto, i u golotinji bili isti, i posramni. I ponositi. Ni Agara ni Omar ne pamte na šta su još to ti ljudi iz Hutume I Kefalde ponositi bili. Ne pamte to ni oni, seljani, i znali su krijući noću plakali, da niko ne vidi čemer i jezu. I patili za svim što su imali. Šta su bili. Iako siroti, iako mali. U kućicama, niskim, rasutim kao zrna biberova po aščijskoj tablji. Imali su bunare, i zvezde, i jedan jedini mesec. Kad nije bio gore, na nebu, čamao je mesečevom lakobom u njihnim očima. Imali su seljani i stoku. Sitnu, ali izdržljivu. Merili su zle godine kroz marvenu jeku. Bog zna, ječali su ponekad i oni, kao žedna dihanija. Umeli su svašta da rade, i pomagali jedni drugima. Držali su se vere, poštovali zemlju, dole I gore. Nisu vodili ratove i, uglavnom, zaboravljeni na rubovima imperije, bili robljeni. Preko granica odvođeni su daleko, i u tamnice bacani, duboko. Ali o njihovim porocima, ne znamo mnogo. Jesu li ili nisu poročni bili, srešće se, po nešto od ljuskoga zla, na malim grobljima, u rečima. i to je dosta. Udavalo se i ženilo, rađalo se i umiralo, ali ne po redu. Trpeli su seljani zbog neznanja naznavoce. Učene su poštovali, naročito one odnekud došle. I voljeli su, više od svega, spokoj. I tada za sve imali strpljenja. Zahajni, od preteškog voljenja.

*

Ovaj domik hajrat je Šeremetov, i pribežište je za nevoljnike. Sobičak je pun odbačenih stvari, onih teških, zaostalih iz života bivših stanara, i onih sitnih, trošljivih, verovatno zaboravljenih u hitnji, predmeta. Mračan je i ko zindan leden. Prozorče na zidu, nakačeno visoko, lebdi u paučini i, gore, oblake drži na okupu. Kad su Omar i Agara ovde došli, kazano im bi, išaretom, da ne diraju ništa, osim ako im nešto usmeta. Omarov krevet, nasukan na hrpi predmeta, uglavnom ukrasa, krpenih zavežljaja i bošči, sudova i krive obuće – tvrd je i žuljevit, i snagu ispija kao zemlja. Sad-zasad, Agaru zanima stap, rasuđen, kriv, nikakav. Iz njega je iscurelo sve, pa i mirisi. On je podseća na onaj iz njene kuće, iako mnogo dublji. Iz mračine stapa mile pauci, tromi, i paukova deca. Sobna se vrata mogu zaključati samo spolja. Agara ih odovud stolicom potkočuje, jer sa unutrašnje strane nema ni katanca ni brave. Kad neko hoće napolje, mora proći kroz Selminu sobu, sagnute glave. Osim kad se mora, inače se I ne izlazi. I najradije bi se, iz ovih stopa, otišlo tamo gde se pošlo, što dalje odavde. Hrana se čuva u zapuštenoj sudoperi, u kanticama – presna, i u kesama suha, i najrađe u kutijama za cipele. Oni jedu kao golubovi, reklo bi se – kljuckaju trohe. Hranu im donosi ko stigne. I pretežno neznanik darove donosi od neznane osobe. Navrati pokatkad i poneko iz Merhameta, lice koje brine za tuđince, za samce bez rodbine. I domovine. Agara je naučila izreći zahvalu. A to je teško. Teško je poginjati glavu. Omar kao da je i nema. Zauvek glava pognuta – krnji ugled čoveku. 

*

Kad su došli da raščiste sobu, šakamačke i u naručjima, sve su razgrabili mladi Cigani. Agara je zadržala za sebe jedva kutijicu s figuricom balerine na poklopcu. Ne što je Agara bila baš borbena, nego što se pleniku kutija nije svidela. 

*

Prestupna je godina zemaljska – preko groblja, mijuć gole kosti, uz lavež pasa noć prastara slazi u prizemlja plodna, da od roblja nas zakloni. Gluhi su i pusti naši domovi, i duše u njima site hleba i milosti. Evo, tihoga šintera, veštog ustvari dželata nasumice upitaš li za parlament il kletva šta je, odgovor dobićeš iz sukrvice, iz njegovog uma tvrdog ko letva i, stoput preslušavši kazano, razaslavši na sve strane blatnjavi eho, užasnut shvatićeš da, kad je stani-pani, ni on više nije bosonog. Gust, lepljiv vazduh pada na kipove iznad grada. Kao teška voda, iz zimomornih ulica, na okisla lica sa glava bojevih kola spušta se, cvili i svoju kost obnavlja Eol, kao da je ovde noćas došla da se rodi neka troma zver iz naroda. Sa psima sludeli gospodari crnih kuća šire zadah, tegobu dolina – ko redari u aprilu, dlakavim prstima drobe stidnik ženke i ležu u belu slast. Rodilja gleda svoj lik u prašini, zgrušanu krv na leđima spuža. I sa dlanova dignutih u nebesa učena izbira slova, u rablju ih tiska zenu, da ispita, na kojoj dubini rabna smeju da otvore usta i hlebnu prodrmaju biljku. 

*

Selma njiri u dalj. Preko žičane ograde tenka njenog oka, igra. To je tačkica cigla koju ona, kad nema šta da gleda, iznutra juri dok oko šeta po nigdini. Zato u Selminom oku uvek nečega ima. Sada, u njenom drugom oku tutnji slika stare jeseni, detinja i prazna, davna i tavna. Danas je nedelja, pomisli. Dan se upleo u žičanu ogradu, ne sme da se pomeri, i napadaju ga leptiri. Sa dvookih krila leptira pršti paperje po ranicama golog dneva. Od šuštanja, Selma ne čuje glas mujezina. Milina, natovarena molitvenim rečima, nema snage da dopre ni do kraja avlije. I ježi se. Selma podiže ruku do čela, da nagomila što više hladovine na svoje kapke. Njeno čelo je hladno. Na njemu bi se leptiri, i dlanovi detinji, zaledili. Dok je spušta, spužvasta senka ruke kao santa sa njenog čela pada pred njene noge. Zakoračivši i ne prestavši da zuri u dalj, Selma nalunom nagnječi senčanu mrlju. Tako je jednom zgnječila riblje oko, ono zrnce ispalo iz ribljega vida. Tamo, u dalji, na vratima dana, zaleprša nečija seda kosa. Suknu zapaha pokošene trave. Potom, ukaza se čovek, u punini svoje strahobe. Stamen, sa nogama u maglini. Dobro je, pomisli Selma, sve je na svome mestu. Rukama koje jedva pomera u tihaji, razgrće veš po žici. U ustima drži iskeženu štipaljku, a na nedrima joj zvecka niška od štipaljki, kao na kanap nanizani pačji kljunovi. Vazduh šuti pod ugrizima, a žica za veš niška je vriskova i, cepti. 

*

Kad Selma se izvuče iz kuće, još na terasi mahrame stavljene da se suše, miluju sivu plohu dalji. Rasteruju sivila, nečist opasnu za oči, i danu na zalasku, mašu. Terasa opasuje dva kućna zida i kad se terasom hoda u celoj dužini, menja se i sneveselna u dalji pržina. Odatle, s juga, vidi se niska linija bedema, nekoliko tupih krovova i, tri naherena odžaka, bez dima. A tamo, skroz duboko, modrina brda osuta dlačicama, treperi. Kad je noć, probiju dve-tri kapi svetla otud, naizmenično trepćući poput zvezda. Da sve to nije zatrpano obližnjom bukom, možda bi se čuli i psi. Tu je, jer nema vetra, ugodno sedeti, još ako se prestane nositi s mislima teškim. Kuću opasuje zidina, polovinom, skoro šira no visočija. Grbava je i s vrha rasuta, jaka u temeljima. Nad njom su grane kržljavih voćaka, prazne, gole kao staračke ruke. U trbusima od ćerpića leglo je mačaka, i mačića. Ponekad, ti su mjauci sve što iko poželi da čuje, kad je sam. Na samom kraju, desno, kanister je pun kišnice skupljene sa krova. Nešto je palo nadno, nešto na vrhu plastičnoga oka pliva u prstenu neba. Bića kojima voda nije stanište, i mrtvo lišće. Tu Selma voli da gricka uštipak, pobajat, da pucka joj po ustima. Suh, zalogaj sprva nema ukusa, a da se oseti sva slatkoća, treba biti strpljiv, ako nisi baš pregladnjeo.  

*

Bila je nedelja, kao i svaka druga u kalendaru – dosadna i duga. Otada Selma zemaljsko vreme računa samo kao vreme pre i vreme posle toga dana. Zašto, ona to najbolje zna, i do kraja života samo će o tome umeti da priča. O nedelji, o danu kad se nešto teško prevaljalo preko brda i muk se sručio u kotlinu. Kad su potom crne hrupile glasine, a posle – provala oblaka sprala ljudsko futilo: talas pun zemne crnjavine. Da se ona pita, najradije bi iz sedmine izbacila nedelju. Dok na to misli, smeška se, i njene usne liče na načete kriške pomorandže. U ovu prazninu dana koji nikad više ne bi smeo biti nedelja, kao i prvi i zadnji dan u stvaranju sveta – ona bi smestila mesec. Pun mesec, i sve mesečeve mene. “Zašto mesec?”, pita je otac, bivši sahadžija. “Zato što mesec broji vreme koje nam je dodeljeno, a sunce je nula vremena”, kaže Selma dok otkida štipaljke, pačje kljunove sa svojih nedara. “Ti bi u danu meseca zaustavio sve satove, zatvorio bi dućan i otišao u park, da sediš na klupi i ne mariš za prolaženje”. “Iha”, kroz kašalj izusti otac. “Vidiš li kako, kao prut, drhtim zbog toga, devojko”! On ispruži koščate suhe ruke preda se, kao dve islužene šine, zahrđale modrinama nabreklih vena. Ruke taje, usađene u široka ramena. 

*

“Šta ti znaš o vremenu, jadničak. Ostavi je s mirom. Svuda bi ti da uguraš svoju krastaču od nosa”, kaže Selmina majka. Ona se zove Hava, starija je od čoveka, po svemu. Ima crvenu fleku na licu, broš prikačen gde mu nije mesto. Fleka se povremeno povuče, kad uzliči na pirgu lišaja. I ne zna se radi čega krasta bukne hrapavim crvenilom petlove kreste. Sada, krasuljak na Havinom licu ima izgled kupine. “To je moj krasuljak”, govori Selma tepajući cvetu ispod Havinoga oka. Hava pita Selmu je li “tamo”, u čaršiji, srela i čemrese – Ima li ih? Kako da ne, ima ih, samo rastu ispod zemlje, kaže ona. Da se Hava pita, svi bi ljudi na zemaljskoj kugli morali biti čempresi, vitki i uzvišeni, pomalo nedodirljivi. Doduše, takvih osoba, uzvišenih, bilo je za njena vakta u njenome tihom životu, od deda joj do brata. Kad je rodbina krenula da se širi, kržljavom decom, čempresi su za nju postali pusta mera, tanka hladovina pored puta. “Ti si, babo, huta”, kaže joj njen čovek. A to znači, zblenuta. On ne grdi, on joj to tepa. On je to gladi. I drži ju na trepavki. Hava nikad dosad nije izgovorila njegovo ime. Nikad, i svakad je njen čovek samo On. Kao čempres. Vitak i, golem. Doduše, jednom se i Selma prevarila. Pomislila je da, tamo, stvarno, u dalji, preko trbušastog zida vidi čemprese. A to su bile topole, nikakvo drvo za išta, ali gordo i visokom takcac vetrovima. Topole su brezine starije sestre, rekla je. Po gradu rastu lipe, nema ih puno iako u vazduhu puno ima lipovoga traga. 

*

Pucka rasušeni točak septembra, u mirisu pripitomljenog neba, u mahuni, na ustima mrava. Mrtvaci dišu kroz suhu travu – nadomna svadba ogradu ruši. Na rubu groba, buljookog udovištva heroina, koja osim tužnog osmeha na licu nema ništa više na ovom svetu, kob u vrlinu pretvara. Ko zadnja vojnička noć, upinjanje pod belinom plahti oduzima snagu voljenja. Neposustalna mudrost i hladna samilost očeva, kržljavu decu njive. Pod tupim sečivom noći, hlebna prestonica kisne u mravljoj žurbi. Sad ni mržnja, ni pokajanje nemaju snagu ruke za mrtvi odjek iz svlačionice gde Aždrail, prerušen u atletu, napuštene skuplja duše poustajale prazno. Usijano sito uma troši zemlju: golubijim ugrizom voljenu saksiju-nakazu hrani. Odmiče sedmina, puckaju salnici točkova na pladnju nedelje. Davnina je šarena mahrama kelnerica presamićenih preko pljuvaonice, gde pod nogama zadriglih čuvara tutnji zaboravljena pesma naroda – prazna kolevka rohavog tvorca. Bajato pojanje iz suhih čahura tanušnom dobu obeća dom, šaku lake zemlje. Iz fišeklija, osmeh zveri sleće na kupinasto čelo. Glagolje glasnice: belilom teških voda san kuca na vrata. Korakom sahrane duge vernici ulaze u kabine zvezdanog sirotišta. Na olujnom pladnju boginjavo kolo istoka namešta vetrokaze maloj duši.

*

Ovo presefih reć, zamalo. Autobus iz Bosne, na putu za Tursku, došao je dovde i, pokvaren, ovde zauvek stao. Kako stanu nevoljnici. Svakoga dana Selma odlazi u čaršiju, da ga kao bonika obiđe. Kad mu priđe, na placu što zvrji prazan i prašan kao buđavi tanjir s muhama, zaćuje žamor sneveselnih putnika, iako unutra nema nikog. Primećuje – već su stigle da odvale prednji blatobran, očito neke nejake ruke, u hitnji. Umehran, blatobran visi kao umodrela starčeva usna. Po trbusima autobusa tragovi prstiju, fruzge, ko putevi kratki, u prašini, tu se mrse. Na oknu, nekoliko reči iznutra napisanih, u skamenjenim dasima, naopaki su i ne slute na dobro. Selma pokušava očitati poruke, iako sigurna nije da puruke ikome sada služe. Naginje glavu. Da je glava saksija na pladnju, već bi na zemlju pala. Psić iza točkova, uplašen, udari glavom u patos, i ne pobeže. Kako ikoga u takvome stanju, išta može da uplaši više. Zato što on nije ničiji, ona pomisli. Stvarno, ničije duše liče. Očito, dopuzao s mukom je dovde. Psić ima prebijene zadnje noge. Selma prati kecanov trag, preko tragova guma na točkovima. Oni se ukrštaju, i nikome ništa ne kazuju. A i ne valja znake smrti po drumovima čitati, ničije. 

*

Selma ne zna šta je iza brda. Sigurno, i tamo ničeg nema. Jer nemoguće je da ovo ovde ništa, ne prelazi i linije neba. A sve ništavno što je, predugo traje svuda. Kao čekanje. Doduše, njen je otac davno da čeka prestao. Ništa, doli zadnjeg trena. Ali, i ovo mora da se zasluži, rekla je njena majka koljući na krlji petla. Petlova je štipaljka skamenjena, dok se obezglavljeno telo trzga u prašini, tupo i šupljikavo. I dihanija zbori. Selma čuje prepolovljenu reč na crvenom, kao nož zašiljenom, petlovom jeziku. Njena majka, svakako, ne dočuva to. Hava je izgubila sluh zbog eksplozije bombe na njihovoj terasi. Dan se onda sklupčao u Havina nedra, zauvek. Pamučnom glavicom na vrhu šibice, Selma danima čisti sukrvicu iz majkinih ušiju. Ugrušci su tamni. Tamni kao svaka gluhota. A tim je imenom jučer Hava nazvala ovo mesto. “Šta smo mi Bogu skrivili!”, još rekla je ustajući s klimave stolice kraj šporeta. U šporetu pirja vatra, hladna. Na šporetu knjuča voda, hladna. U hladnoj sobi drhte senke, od studi. Ah, tamo je surovo bilo, al ni ovde ništa pitomije nije.

*

Ova kuća i ova terasa pripadaju Šeremetu, a dalj samna pred kućom pripada sivilu brda uklesanih u nigdinu. Samost je zelena boja baštenska i ovome mestu pridodaje uzvišenost, i meri se pedljima neba u neprisustvu ljudskom. “Eno ga!”, radosno uzviknu Hava i prst uperi u razgolićeno jutro. Na brzinu preko đubreta stajskog nabacano, jutro se puši, dahom pušača. To, tamo, pod brdom, mili čovek, i liči na uspravljen opušak u piksli na stolu osutom trohama. On ide svojim putem. Ide zato što je naumio stići negde, sada, u ovom vremenu kad nije vredno umreti na drumu svome hodočasnom. A dobitak jest: pristići do mesta suđenog za skončanje. “Svakoga dana taj prolazi tuda, i još nisam videla da se otuda vraća”, kaže Hava. Selma poznaje čoveka koji prolazi, kojega mahrame sa žice pod terasom zaklanjaju sve dok pod njima ne mine. I svaka krpica jedna drugoj predaje mrlju čovečuljka, umotanog u topline ispijenih boja. Mahrame su detinji dlanove i drhte da ga, majušnog, ne povrede. Mahrame to ne znaju, ali o njemu brinu, u ovome nehaju. Šeremet nema nikoga svoga. Živi ovde i negde, neprestano zauzet hodanjem. Hoda onako kako hodaju svi oni koji ne znaju šta traže, da li sa srca ono otkinuto da se kasnije traži, ili ono otkinuto baš da se nikad ne nađe.

*

“Šta ćemo jesti danas?”, pita otac. 

*

Iz malih soba vire nežna ramena žena, beli violinski srhovi samotnih postelja. Poštujući svrhu dečje vriske, strugači drva zaustavljaju crnouljaste gatere jeze i, zaista, koso stiže dan. Dobročinstvo krznara-proleća umilostivi čuvare ove zemlje. U ispijene dlanove knjiga zuj nebeske mušice, kroz sopoćanski san polaže iskru: hleb trpljenja. Stare žudnje ko detinji prsti, u crnom času uklinju starozavetnu, bakalničku memlu! Isparava snenost. Huje horovi hramova. Gorko se bude umiveni ljudi. Samilosno, strahovi nose reku, mimo kuća praznih prostiru musavu deku domorodačku. A reč, zvečka čuvara, bačena u mravlju jagmu, odoleva nežnosti porodilje. Teško odmiče mučnina sedmine. Na hajku liči samotna gungula okovana ledom na groblju izvan grada. Koso svanuo dan i čuda-sati, kao rukom, jutros podupiru jezu – o, da je bar nekom oprost dati! Baš kao da je neko u kući umro – dotučeno kapa crna česma na tvoje meko čelo: bridovi pale detinje obraze. U teškom ti disanju boravi trezna jesen pijanca. Čini ti se, mekota u kojoj ležiš ima toplinu brda-jaslica. Paučina nad vratima drhti u pustoši sluteć skori dolazak ukućana. San ti izmiče, a trepavice nežno miju, vesnice plime, dan sa kojim otpočinješ starenje!

*

Svetli nad gradom daleka studen, i dalje se nema kud. Na pustom trgu, gde trafika uz semafor mirisom duhana grezne, smrskana karta otadžbine uz oluk odvaljen visi na okrunjenom zidu. Krišom putnik zadihan tuda uđe u grad dotaknuvši kuk mesne pevačice, rasteravši šutnju pod strehom strašnog suda. Na prozorima glušnim, iza buđavih novina skrite brehću senke usedelica, šlapavih ruku. Podnapite neimaštinom skupljom od domovine, ukotvljene pored šporeta, zamišljene nad šakom smežuranog pasulja na stolu rasutog u kućice, rede i bištu bris kamilice, miris paljevine čiji smisao ne podnose. Kraj ćuprije koja nekad povezivaše obale a sad ih samo uveličava iskrzanim rubovima, ne visočija, ni jača od telefonske govornice, Altun Alema, ukleštena između vonja nadničarskih kuća, sirotinjskog naselja i ambulante, noćas zaustavi, avaj, ne stranca već raskošnu Evropu. Moćnija od sedam velikasa, sa jezičkom iznad prizemljišta u sanjivosti, čuvarka naroda koji odlazi, vazda onog koji dolazi – prirasta u istoka vreme da ga podjednako bude za sve stanjene molitvom usnice mirljive. U rečima koje danas jak oslonac imaju, da bi našla nežnoga prijatelja u gradu na reci, koji će ti u samrtnom času posvedočiti da samoću podnosi svako osim bolesnika, moraš ostati verna suštini ljubavi, dušo moja. 

*

Truhlo se iskrade novembar. Naš govor postade taman, zreliji pred očevom od nemanja stravom. Sneg pada. Truhlež se povlači. Ko malo topline u nedrima, sestre grče svoje devojaštvo. Gore lambe. Belilo u prozorima mami utekle duše iz memle – tiho streca starčeva meka ruka. Grickamo u strahu crnilo sa nokata i zemlji obogaljene zaveštavamo reči. Do neba se čuje naša vriska – naša se ludež mekovna mirisom novorođenih podmlađuje i špara. Ledeno bukte praznične vatre, vetar miriše na sazrelu šumu – na grmljavinu sluti truho plot. Noć sanjiva tapka u mestu, vrelinom pazuha opijena kroz čeljust provlači daljinu. Hripila iz prastarog sna, glad hrani sladunjavu prazninu-sebe. Ozgor, nad skamenjenim svetom živih, gledaju se žute svetiljke, sa pragova u daljinu bogaljastu zarivene, nadahnute i pobožne. U zapuštenim posteljama uzdižu se, sa oklevanjem, blede žene, da umru u žrtvenom godu svitaca. Kroz san minu milina stare šume, pretrneše u vaznama grdne duše, javi se težak glas zlosrećnima: s grmljavinom, suha zima dođe i nemlji zastasmo na pragovima stiščuć uza se sitno potomstvo. Na sahranjene u crnim kolibama, na dečije prazne oči, spusti se divljina zaboravljenih reči. Za mirisom hleba, snemogle seni braće i sestara provališe u zavetrinu, u zblazni domik, a sveta i uvehla nedra starica pomraziše krotku mladost i zemnu snagu obasuše dobrom.

*

“Šta ćemo jesti danas?”, pita otac. 

*

Zadnji dan u godini hleba, pretesan za hladnoću ljudi, zaptiva rupe na grobnicama. Sad kotlarnica greje gradski vrt i cvile detinjasto u snu neimari prolećnog mira. Na jastucima, uniženi plove krotitelji u konopljanoj groznici. Ispod mlečivih, teških mostova pohabane senke ispaštaju vesele vekove gradova: narasli brid, goli ukus krvi s podlanice dečaka. Krznima noći obuvene, samačke devojačke sobe nestvarne, uštirkano belilo nude i mlečne recepte: Oslonac za reči, mali čipkani krevet s pogledom na čajnik, bubuljičavu mušku ćud, grudvu proleća i nišku mekih usta. Grubi plišana usna; grkne cveće i nož-rugalica miluje kosmati vazduh s polja. So na rani dosnivaju nasukane ose dana. Otežalo disanje ludaka nedelju tumači. Moćni su još sparušeni žbunovi praznika u novinama mesnim. Moćna je avet slobode, izelica samohrane dece na kućnom pragu. Zbog obećanja tvrdih, izvešana po krošnjama, smrde na luk nedra starica. Vlagu pastirskog oka, u mislima došljaka, pali koža bludnice. Na vrhu podneva monasi piju vino manastirskog geta. Deca okruglih ruku žure u naručja brda uspavana molitvama. Iglicama borovim obrasta lice anđela, ukorićeni bukvar nebesa. Šta čekaš, nakazni sine, pod lupom nepogode, upijačem svetova.

*

Umorne presreće blago pojanje – majka-daljina im nudi svoj mir, mehlem za sve pogibeljne godine. Odronjavaju se mahovinaste vode i pizma starih isposnika raste u vlazi plašnog proleća-sina. Na taljigama dubretara – decembar preko groblja oklevajuć stiže u samotan san smerne kotline. Ko lice umrlog, čvrst je dan. Zaboraviše svoju sudbinu žene isterane iz mesečinaste noći. Dok molimo se, zlo se povija: nad kolevku toplu nadvija se naša obnažena truhla pesma. O, nek kletva sustigne svakog ko odavde ode okrvavljenih ruku do lakata. Tiho u belim glušnim sobama, u noći koju pregaziše reči, ruke otaca ispiraju zvezde. Snimo svoje dane. Kuknjavom i disanjem hrani nas, nežne, mekota hlebom opijenog juga i uveseljava nam ozeblu dušu propadanje brdskog narečja. Dok navike nam prazne usta, drhteći mnimo lomljavu leda i zinulu posekotinu-reku blatnu, svijamo na gola nedra. Kruni se svehlost leta međ prstima oštrača noževa. »Smrt: ogromnost Prostora uze za meru naše Duše, i samo ona zna, zarivena u spokoj, kartaške ruke oštrinu, iznutra, što hrani u kljusu uhvaćenu reč. Strah što puni ispijena usta tepava, ojačaće nam, crni sine, posnu zemlju, crkvenu i gnjilu«. Godina pisara prezrenog minu: staklenih novčanica zveka traje u krilu juga sablaznog ko san.

*

Stajskom toplinom gori veče, kiselasta konjska snaga umiva zvezdu padalicu u tvojoj kosi. Drhte nedra opustošenog vetra. Pod pazuhom odranog leta krvari pupak detinjstva, i tišina rabna s pogreba upada u dvorišta uoči petka, starog azila. Oko vatre posedali, starinci prevrću štapom pepelne reči, drevnost čistog hleba. Držeć se za ruke, Mi, grobljanske urne opijene, ulazimo u savršen svet navada! Mrznu igle kantara grehom, rimskom truhlinom nabijeno uho okrznu noć – zapljuvak azbučne rose. Isceđene redovnice prte sedmoglave napeve. Dvori šestar predgrađa otadžbinu uprženog hleba: dugi su sati bistrog uma, i škljocanje vilica rije nameštaj mrtve vojne. Ruku za ruku, beskućnici ulaze u decembar grebući asfalt ozeblina. U toplim venama krajeva mukliji vazduh goji zapahu gotskih riba. Julskom lulom opojni kazan kotlina ratnički poklič snuje. Gde kratkovido šilo dana zoblje vunenu dremež kamenih tkalja, čajna kesica polja stvarniju kišu čeka – hrabrije listanje; a bor, do grla obuven vojničkom čizmom štiti hramove jaslica. Gole matične ptice ovnujskom rogu Malu muziku služe; regne žutilom slame grobljanski mir – vojnički šator ruku. Stražarsku zebnju navijene sove narovim okom bude; barske utvrde kuje nebeski zlatar – domajni vezir juga. Krilati uspara štalskog narečja – dalekometno srce svemira.

*

A svemir zbir je satova iz sobe Selminoga oca, tamo, daleko odavde, i o prolaznosti na zemlji ne kucka minutima. Danas dan je uveličan postom. Po kući redi Agara, sudruga sećanja, devojkana bez igde ikoga. I danas nije hora činit ljutnju. Po kući, dok sipi, prašina pucka po svetlosti rasutoj niz jastuke. Dan je ustava lepoti, I brižnji. Zato, dan je slovarica dlanova, čuvarka tajni. Dan je i tučani nož zaboden u nebo hleba. Omrtvo čas preko pustog praga. Zuj podneva otvara san. Glas mujezina utače u bravicu slepog oka, iz navike. Šeremet zastaje da zasuče rukave. Pod strehom koricu hleba sliza sunce. U trohama, plaminjajuć, usna dodirnu usnu. Reč koju je napustio gnev, na mostu kazana, ogleda se u vodi i drhti od praznine, ničija. U dalji, belasaju starački laktovi, u praštanju. Ruka mije ruklu i oprašta se od ovog sveta. Tamo, neko zabode nišan, marno, u humku, u smiraj. Žene na prozorima, trepćući, čekaju nikoga. I uporno, uporno mašu kosama, na sve strane, vetrovima pustinje. Preko polja i brda drhat, palidrvce, saziva na zemlji nesrećne. Da se zavrsi započeto. Da se odahne. 

*

U snu niko nije sam. U skučenošću mnoštvom, ni radostan ni tužan, grad se zatvario u svoje sobe. Kao zebnja u petlovu javku, minu ulicom ljudsko samstvo, zanos uzvišenog gospodina. A svet, nije od danas. Jer dan sitih duži je od dana gladnih. Tužniji, kao bivolja suza u kupici soli na čobanovom dlanu. Dan, iz sećanja prizvan, večnosti zaštitnik, vernika je prsten. Na stolu čigra, sebe samno ispunjava. Samoćom koja promeni opire se. Koja se obnavlja. Dok Agara snije, proleće dolazi na vrhovima prstiju. Pod strehama, mačjih očiju, nebesa udahinju pekarsku toplinu, sutrašnji san. Pradavno je ovo započelo, nadanje. S uha na uho, s usne na usnu. U liptanju lišća, zamahom metlara, vreme ispije stare rane. Kad vidovnjaci odu, niko neće doći. Kad svi odu, posvudnost konačno uzličeće na domovinu, u grljaju i hladnoći. U izlozima, neonske trepavice, pijavke sna, množe se iznutra slepoćom iz pesme zavičajne. Sada, samoća je ime noći, a samstvo dušina je ruža, i smrdi kada rascvetava.

*

Selma radi. Posao joj nije težak, ali muka je udavi na pomisao samu da ne doprinosi. To je firma, i firma ima svoju sobu, paradnu i radnu. Soba se zove kancelarija, a firma Gazela. Kad se iz sobe pogleda kroz prozor, vidi se parče ulice, na ulici stari bicikl priveden uz trafiku, privezan za direk. Ponekad, neko tuda i prođe, osim bicikliste. Drugi prozor, okrenut jugu, oblepljen je folijom, stamnjenom, i ima šare s penjuara njene majke. Dojadi neprestano gledati u majku, koja drhti na danjem svetlu, il u sećanju. To vlasnik firme ne oseća, i mrtav-hladan šara okom po prozoru. On je čovek sitan, rastom, i velikodušan. Selmu je uposlio ne baš što mu ona treba, nego da je skloni sa ulice. Ulice su ovde tesne, i nisu pravljene za ljude bahate. Noćima su puste i, tada, najtesnije. Selmu poučava da ne ide nikud bez pratilje. Pošto je Selma sama, on je često ispraćinje. Orhan mu je ime, ima ravno čelo i dušu od pamuka. Prevaran je, što bi rekli, kratke ruke, podesan da na sitno gubi, od konkurencije. Prodaje cipele, a o cipelarstvu ne zna ništa. Inače je geodeta skoro ostao bez posla. Živi sa sestrom, i prestarao je sve svoje ženidbe. Ne kači se za žene, ali mu je drago da je s njima. Selma je lepa, i za Orhana – dar sa neba. Među njima vlada čista distancija. Ova reč je ključ pod jezikom u ustima njenog oca, kad je savetuje. 

*

Kad Orhan nije tu, a pošto sa svake prebriše prašinu, Selma isprobava cipele, one u njenom broju i omiljene boje, i svakiput iste poželi za sebe. Inače, te cipele su modeli, za ogled i narudžbu naveliko, i ne prodaju se one. Tu su za stalno, pa cipelica svaka, od stotinu drugih prepoznaje nogu njenu. Selma je osoba vitka, i njene noge nisu pritke, ne zvone i ne klecaju, zato noge gospodare cipelama, ukroćenim zverkama. Obuvka je uglavnom hladna, spolja i iznutra. Samo poneka ne upamti s nogu Selminih toplinu, i vrišti. One, tek svučene s peta, vrište na rafovima, obezdušene. Dosad, nije Selma upoznala osobu kojoj bi ijedna pristajala, sve su cipele pravljene za izmišljenje ljude, bez topline. I ne za ljude koji beže. I ne za ljude koji pobeći ne mogu. Da Orhan u tom času bahne u sobu, zaibretio bi zbog praznih kutija po podu. Zato Selma preži, osluškuje Orhanove korake hrome na hodniku, lijene i meke. U svakom kroku njegovom još imade mesta za sudlanicu zemlje, il za kamen leden, da noga ravnotežu s putem drži. A u celoj zgradi, niko tako ne hodi. Šta da se čini. Petak je, hora da se baš ozbiljno ništa ne radi. Kad prođe podne, pospremiće sobu i biće sve, opet, tu, smarno, ko u grobu. 

*

Ljubav Selmina, neman trooka i blaga, prva i poslednja, unižena i hvaljena, pratilja nežna, samni svete. Ne brani se skrušenošću, u očaju. Ne proziva mrtve trave, ne sažima snima jave: mnogoglasje ranu rije ispod srca. U bezličju ime zemlje zagubljeno, diko moja. Što bila je san, šute pod strehama beskućnici. Liskaju vrelu kišu, u zasencima ulica, zaboravivši poreklo, lakobu mesečine. Eno, u staklu izloga, Agarine čednosti ruho, truhne izloženo podsmehu. U vrevi, Omar traži negdanja lica, nitima spojen na daljinomere, tankim prstima kucka slova od subine. A ti, mrtav hladan, hoćeš da se uspneš na tron: verujući telu, zahumku sna. Jer Agara nikad nije bila dete, crna, crnja od crne noći. I nikad neće biti dete, ni u čijem snu. Pod hladnim kamenom, arabeska samstva. U dalji, u cvatu koprive, držeći se za ruke, deca-starci pustinje: ljubav su, bestelesna i vrela, ko reč kazana na kraju, iz pepela

*

Stopa za stopom, san u snu. Kad su Šeremeti tvoj rod, Agara je majka tvoje vere. Kad javkom petla, starijom od žeđi, vreme napusti svoj dom. Kad sunce postane mlatilo na gumnu prazne mesečine od Azije. Kad gungula slavi sebe, nulti sažetak. Pogledaj, na prozorima drhte trepavke neba. Goli su zidovi. Prvotni sni. Bezvredni ko novčanice. Na mostu, zahrđali katanci čuvaju mušku zebnju. Ne boj se, Agaro, i prag je tu gde si ti, dok tvoja senka upire u tvoje čelo, uzvikom, rečima zabrane. Kad zidovi padnu, sećanje podigne zastore möre. Tešku barku, kolevku jezika. Granicu dobrote. Dok deca plaču istim bolom, cveće vehne. I Onaj što lije suze, kad neko umire, ničega se ne seća. Jer ima oko na vrškovima prstiju. Čitače peska. I kad si sam, jak si. Jer i ti i On, imate svoju šutnju. Horske slavuje neba. A to je milost. Posvudna mera daha. Jer nema promene mesta, jer ima mesta bez promene. Ima zidova od snova i pene.  

*

Ne bojeći se tamnih kuća, ni mesečine koja staračkim kašljom goliti gluhu pozadinu dva groblja, svitkajući cigarom između ukoso pohabanih usana – ležerno stiže do tople pekare, uglavljen u svitanje, šintor pod šapkom pozornika što skriva bubuljičavo svoje lice, promenu crnog kursa i vremena. I mršavi psi, lutalice, iz lirske izbačeni upotrebe – dovlače se za njim ovde da ubrzaju mrenje. Jezicima oblizujuć razvaljenu ruku prosjaka, zagledane u farove prazne, u muhadžerske oči, kao noć bogumilska, drhte sveće milinom trudne žene, uz kolevku zanjihanu tugom i besanicom. Pod šamijom grada, u kojem se desi sunca rođenje, pod naborom ranog proleća, glas sa kuće božne pali žudnju za postom, u prašini, u sjeri utornika razrovljenog gradnjom. Šalje poruke u svet, gubi zamah, unižen bukom, priteran uza zid na kojem vise ratne objavnice. Crne se ruke spuštaju na tvoje kapke, blagom skamenjene usne. Od uboja skapa ugnuli vek. Poželi mu gordost stare šume – u tuđini toplo krilo domajno: činiju blagog hlebovnog čaja. Gole mahovinaste kiše njišu njegov duboki san. Kosu meku lasta uzima za gnezdo vetrova. Slasti malog prsta u sisanju boji se majka-nerotkinja i nad praznim rukama šapuće: Spavaj, nek ti Bog čuva strah. Tvoji vršnjaci – umilni starci – imaju danas težak dan: suočenje!

Šaban Šarenkapić 09. 09. 2022.