Uputstvo za upotrebu

Ljekar, recept, apoteka, lijek.
Dva lista sitno štampanog teksta,
Literatura za poslijepodne, za veče,
Za noć koja dolazi i još neku.
Čitam pažljivo, nije uputstvo
Za mikser, šporet ili bilo šta
Za upotrebu u domaćinstvu
Da ga čitaš kad se aparat pokvari.
Ovo se mora čitati pažljivo,
Složena je ovo priča –
Ljekar o njoj ništa nije rekao,
Apotekar prvi put čuje.
Lijek je nov, ali istestiran, kaže se,
Biće nam dragocjeno
Vaše iskustvo izvan navedenog.
Prije nego što počnete uzimati,
Posavjetujte se sa svojim ljekarom
Ili farmaceutom,
Ako vam ne valjaju bubrezi,
Naročito jetra može stradati,
A srce, ako mu se ritam poremeti,
Što se može dogoditi prije
Nego što dobiješ na lotu premiju –
Da, biće to zastoj, mrak na oči pada
Kao što Homer opisa u besmrtnoj Ilijadi.
Pa ti sada uzmi lijek, možda i koristan,
Sve je na vlastitu odgovornost.

Ranko Risojević 07. 01. 2019.