Umetnost udvaranja

Mužjak sove kukuvije obleće oko ženke.
Mužjak ptice vrtlarice ukrašava gnezdo.

Vodomar donosi ribe na poklon.
Puž podiže rogove, tim pokretom poziva na parenje.

Losos pliva uzvodno.
Žabac krekeće noću, a cvrčak cvrči danju.

Jelen rogovima skrši rogove jelena
da bi pokazao snagu pred ženkom.
Paun pokazuje rep.

Jednog proleća, jednoj ženi, napisao sam ovu pesmu.

Enes Halilović 19. 03. 2021.