Ukleta bašča

Neki je trgovčić za vrijeme rata
Pretvorio bogomolju
U magazu 

Na ulazu
U božju bašču
Srušena je i ćifutska ćuprija

U doba napretka 

Tu podignuta je
Ova zajednička kuća
Pazarskih manufakturista 

I nikakav se
Posao nije zapatio
Osim vriske iz zubarnica 

Dan-danas
Na grobovima radnjica
Tu uspijeva asli samo kopriva 

(1978-2019)

Šaban Šarenkapić 11. 01. 2021.