U smjeru (s)kazaljke na satu

Neskrašeni

Iziđimo u otrov kafana,
otrovani lijekom svojih soba,
iz utvara svojih jorgovana
u skazaljke obnaženih noga.

Iziđimo iz grobnice dana
međ vampire ponoćnoga doba,
iscijedimo gnoj iz svojih rana
za gnoj novi povratnoga groba.

Iziđimo u ceh violina,
u hemiju dostignutih vina,
u sluh vječni pripitih špijuna.

Nazdravimo onim koji sade,
srećne ruke svoje vinograde,
podignimo stijeg nekih buna!

(Skender Kulenović)

To da je jezik koji se danas politički korektno naziva bosanskim, crnogorskim, hrvatskim ili srpskim zapravo jedan jezik, jasno je svakom kome nacionalizam nije popio mozak. Skender Kulenović je bio, kako kaže glasovita fraza Danila Kiša, rudar tog jezika. Ipak, svi mi kojima je taj jezik maternji, imamo svoje privatni idiome, u kojima su neke riječi životne i svakodnevne, dok su neke druge tek knjiške ili su vezane za tačno određen kontekst. (Riječ pirinač, recimo, za mene je godinama bila knjiška i starinska riječ za rižu, sve dok od beogradskih konobara nisam čuo da kao prilog uz glavno jelo, osim krompira ili grilovanog povrća, nude i pirinač.)

Oni dijelovi (nedigitronskog) sata koji na brojčaniku pokazuju sate i minute, a koje Englezi zovu rukama (hands), za mene su oduvijek bili kazaljke. Riječ skazaljke u mom je idiomu neodvojivo vezana za kontekst starogradskih pjesama što se pjevaju po kafanama, tačnije za refren Zaustavite Dunav i skazaljke stare… Kad u sonetu Neskrašeni (objavljenom 1974. godine u Sonetima II, u izdanju novosadske Matice srpske), Kulenović kaže “u skazaljke obnaženih noga“, to nije samo lijepo, tačno i originalno poređenje (ženske noge u kratkoj suknji ili haljini stvaraju ugao koji podsjeća na ugao kazaljki, da i ne pominjem da upravo ženske noge muškarcu često zapravo kazuju kol’ko je sati), nego i ove skazaljke pojačavaju prvi stih (Iziđimo u otrov kafana) upravo kafanskošću riječi skazaljke.

Već i naslov Neskrašeni je strahovito znakovit. I u današnjem mladalačkom vokabularu, kad se neki generacijski drug oženi i skući pa prestane ići po kafanama, za njega se kaže da se skrasio.

U prvoj strofi Kulenovićevog soneta kafane su otrov, a vlastite sobe su – lijek, no i lijekom se čovjek može – otrovati. A nakon trovanja lijekom, valja se ponovo otrovati otrovom; na ljutu ranu, ljuta trava.

U drugoj strofi dani su grobnica; zato treba poći međ vampire ponoćnoga doba. Ipak, u ovoj strofi to nije najstrašnija grobnica. Postoji, naime, i povratni grob. A osim dva groba, postoje u ovoj strofi i dva gnoja, gnoj iz rana i gnoj novi, pomenutog povratnoga groba. Nisu, dakle, slučajni oni vampiri iz drugog stiha druge strofe; oni se sa svakim svitanjem vraćaju u svoj grob, njihov je grob – povratni. Izlazak među vampire i nas čini vampirima, poručuje nam Kulenović, no nekad nam se ni to ne čini najgorim mogućim izborom.

U kafani nas, kao u pravoj kafanskoj pjesmi, čekaju violine i vino. S blagom, ali primjetnom ironijom, Kulenović kaže ceh violina; ovaj ceh ubija jeftinu i izlizanu kvaziromantiku toposa cigana-primaša, ceh kao da implicira sindikalnu organizovanost kafanskih gudača. Hemija dostignutih vina kao da anticipacijski ironizira danas pomodne enološke kolumne. Treći stih ove prve tercine, u sluh vječni pripitih špijuna, može se pak čitati najmanje na dva načina. U vrijeme kad je pjesma napisana, u kontekstu mekog totalitarizma, unutarpartijskih spletki i trvenja, stih je imao politički podtekst, uostalom, ne toliko različit od onog estradno-transparentnog vapaja iz Dana Republike Zabranjenog pušenja: I stara kaže, Dragane, šuti/ skrati jezik, mogu te čuti. To u sluh vječni pripitih špijuna skoro da podsjeća na Goli Otok, na vrijeme kad se moglo zaglavit zbog onoga što se pričalo u kafani, a gdje špijuni, samim tim što su pripiti, uopšte i ne moraju tačno upamtiti i interpretirati šta su to tačno čuli da se pričalo u kafani, dovoljno je da su načuli nešto sumnjivo. Danas, međutim, u kafanama još uvijek postoje pripiti špijuni (uostalom, Kulenović i kaže da je njihov sluh – vječan), a ako i ne rade za policiju, rade za tabloide, ili za svoj groš, pa ono šta čuju u kafani variraju za potrebe čaršijskih teorija zavjere ili u ogovaračkim seansama na kakvom blogu ili internetskom forumu.

Zdravica iz zaključne tercine, onim koji sade srećne ruke svoje vinograde, pije se u isto vrijeme za tvorce vina koje se upravo ispija, ali i za sve one koji nisu neskrašeni, koji volterovski obrađuju svoj vrt i ne treba im otrov kafana. Tako se na kraju ova pjesma pretvara u još jednu varijaciju one dileme koja često muči pisce, koju je Kiš imenovao sintagmom život, literatura, a Semprun još direktnije kao pisanje ili život. To je to piščevo psihološko klatno: dok piše čini mu se da je pravi život negdje napolju, ponajprije u kafani, a u kafani mu se opet čini da gubi vrijeme, da bi baš sada trebao – pisati. U tom smislu valja iščitati i poziv iz posljednjeg stiha, poziv za dizanjem stijega nekih buna. Bune su ovdje neke; nije, dakle, bitno šta je cilj, bitno je tek pobuniti se. Ta larpurlartistička potreba za pobunom ponovo je tek signal onoga što Kiš, u eseju o Mariji Čudinoj, naziva “latentnim stanjem pobune i nezadovoljstva stvaranjem i svetom“. Pjesnik Skender tu kaže revolucionaru Kulenoviću da nema prave revolucije sve dok vrijeme teče u smjeru (s)kazaljke na satu.


It has been nearly seven years since he returned to this era, and it has also been nearly six years since he returned to China. In other words, if this kind of complicated electric appliance is not controlled by the corresponding program, it will be a fool and a dead person who can do nothing. From his point of NS0-506 Exam Registration view, the 3 inch single crystal silicon production line he came up with is actually not high in technical content, and the advantages in terms of production capacity and cost are still not obvious enough. The technological capabilities of this era are already enough to make the mature 6-inch manufacturing plants of later generations a reality. After all, the preparation of 6-inch silicon wafers Answers in the world is no longer a problem. It is just that manufacturers are in-depth research on how to improve the yield and reduce the production cost, so that the 6-inch single-crystal silicon preparation technology has not reached commercialization for the time being. value. Will Guo Yiming be afraid of too much information. “The furnace has stopped, and the furnace has stopped smoothly! The furnace is cooling down.” The curtain opened, the recorder ran out excitedly, pressed the switch of the communicator, and announced loudly and loudly through the protective clothing mask, “Single crystal rod The preparation was successful! The results were better than expected, with a growth diameter of more than 80 mm and a length of 700 mm! After the furnace temperature has PRINCE2-PRACTITIONER Sample Questions cooled down, it can be officially taken out. It’s that simple. Obviously, Minister Chen also had a hard time controlling, and it was easy to use a tone of change of tone, and continued, “Comrades’ grievances, I understand, but we must do the same. Ten dollars is really cheap, but it is an expensive gift in China. “It’s not expensive, it’s much cheaper than An’an phone. In addition to the phone money, you only need to pay a thousand yuan for the equipment fee and one thousand five hundred yuan for the phone fee, which is half Demo cheaper than the phone!” Seeing their hesitation, they quickly persuaded from study guide 2019 the price aspect. “Do you confirm the Exam Download above? Do you dare to swear. Although he likes Nobunaga’s ambition very much and has been studying it http://www.itcertlearn.com carefully, not all of his customers like this kind of brain-teasing game. Like the guy in front of this college student, he likes this tank battle very much. He played it one game after another in the name of a trial, and couldn’t bear PRINCE2-PRACTITIONER Study Guide Book to let go. But this kind of questioning is useless and will only make matters worse, so he expressed the same meaning in a euphemistic manner. Other reporters naturally understood his hidden semantics. Except for the media that had already set a position, other neutral reporters began to become suspicious, and many people suspected that it might be tricky. This is much better than nickel-cadmium for those who prefer simplicity. It’s much Real Exam better to pass the news through David’s mouth than to yell by himself. When he saw his men sitting down, he took out a small book and sketched on it, knowing that he had found out, and asked, “Are they here again? Are there many people. “Don’t talk nonsense, haven’t you seen a bus just past, it’s full of 070-410 Ebook people. They’re not all riding bicycles,” someone retorted. Unless the country packs it all. Due to the lack of staff, the two returned to the office and did it themselves. Just after Guo Yiming made a cup of tea for himself, Dou Weiguo held his cup and turned in. “No, no, how dare we compete with foreign companies, that is, we want to find a bowl of food in the gap!” Fu Lin hastily denied. Toot, toot.

Muharem Bazdulj 30. 12. 2010.