Trojanske pjesme/8

Homeru, najposlije

A, je li, majstore, slijepi,
Zašto u pjesmi tvojoj
Nema majki,
Ni njihova plača,
Ni bola prazne materice?
Zašto?
Jer, kad nas boli,
Ma i najmanja rana,
A kamoli ona smrtna,
Majci se,
Ne ocu, ne Bogu,
Naš jauk uputi,
Tamo, otkud smo nikli.

Enver Kazaz 25. 07. 2016.