Trinidad i odjebago

Dnevnik jednog penzionera/64

 

Alem Ćurin 16. 01. 2020.