Tri posvete

ANĐELI GLADI  

                                     za Hertu Miler

Glad usporava vrijeme: u mnoštvu
Ona je pokoravanje

U samnicama: glad je iznuđivanje

Željan mudrosti –
Ovo sam nekad smislio mlad

U međuvremenu – moje željenje
Obesmisliše u Tuli
Pekari

Anđeli gladi – a ti: jedna si od njih 

 (2019-2021)

 

LISTNI TABUTI 

           za Miljenka Jergovića

 

Majka me sada ušutkuje
Da iz temdžita čuje
Ko je umro –

Džamija je u tuđoj mahali
I objave po vrbama
Šušore –

Strahovi izoštre sluh:
I svaki listak je
Tabut –

A gluh ko je
Pročuje kad sâm ostaje 

(2021)

 

CRNA HRONIKA 

                             za Danila Kiša

Jutros na pijaci nema duhana:
Zarobili ga carinici 

Čovjek sa grivom lava
Ispred mene drži
U ruki praznu
Tabakeru 

I kaže:
Jadne gdje će im tolike duše

(2021)

Šaban Šarenkapić 11. 06. 2021.