Tri pjesme

UZBUSAK

Tamo gdje prestaju rasti
Divlji šipci
Počinje grad Herceg-Stjepana.
U jesen, za vrijeme opsada,
Ruke mu se nisu mogle
Crvenjeti.
Od krvi
Šipkove. 

NASTANAK PLANINE

Nije mogao zaspati
Dugo u zimsku noć
Pa je Bog brojio do
1969.
Metara nadmorske visine.

LEGENDA

Sedam vrela skrivenih,
Žene kažu:
Sedamdeset i sedam,
Na Velesju će naći
Družina posebna.
Onaj koji ih je stvorio
Dobro ih je skrio.
Počešaće se po glavi kad
Zatreba da se prisjeti gdje koje
Vri.

Adnan Žetica 02. 09. 2019.