Tri pjesme

Pred akciju

Majka sinu vojniku u oči ukapava
Zoru, iz džepova izgoni mrak

Okovrata veže dan, sunce
Na vrh neba, stepenice

Dlan,
dlan,
dlan…

U uši mu kriomice gura ptice dvije
U kljun umetnula pamuk

Desnom rukom uhvatila nebo
Namješta mu jastuk.

 

Akcija

Zora ima boju ko kaduljin čaj
Majka je kožna futrola za očaj

Podrumska vrata drhte Boga
Usvakom od nas – svakog je svoga

Pucnjava traje koliko i ljubav zečke
Utihne ko kad zadnje zrno – ispadne iz zvečke

U podne, tišina se natkrili ko šator
I hoblu tad odloži nebeski majstor

U luk strijele se zategne majčino lice
Vjesnik sinove smrti – žongler je na žici

 

Pokop

Zemlja zjevnula grobovima
Hodža krklja riječima:
Tabuti su tek savijen japrak.

Nebo se okrenulo na drugu stranu
Plavo se pravda pticama:
Sunce je rupa na čarapama.

Motike zveckaju o kamenje
Nišani se otimlju paralelama:
Muški glasovi škirpe dok plaču.

Poslije, gdje god da kreneš
Ko kokoš si pred koju je neko
Stavio draču.

 

Almin Kaplan 11. 09. 2017.