Tri pjesme

ISPRAĆAJ

Sahrana je bila skromna
Kako brojem ljudi oko tek iskopane rake,
tako po ljubavi koju su osjećali za umrlu
M. je prvi put vidio ljude, uz čije se predstavljanje napominje „rođak“

Jedine suze na tom ukopu bile su kapi kiše,
padajući na kape i kačkete koji su krili sijede kose,
Ili ono što je od njih ostalo

Razgovor i ovlaš upoznavanje počinje odlaskom sa groblja
Nastavlja se uz zveket kašika na ručku,
za dušu umrle,
kojeg organizuje porodica

Na putu kućama,
iz pamćenja se sele lica,
riječi malo sporije – neke se prepričavaju,
druge zaborave

 

NAŠA LJUBAV

Naša ljubav je strastvenim izdisajima napunjen balon
Ja lijevom šakom držim iglu, ona desnom

Naša ljubav je sitnim prepirkama napunjen balon
Držimo igle ona i ja, lijevim šakama
Desne smo položili na balon
Manje boli kad ubodeš šaku

Naša ljubav je daljinom napunjen balon
Igle su naše odsustvo dodira
Šaka je moja povjerenje
Šaka njena je trenira

 

OVČARSTVO

Oko kućica u izbjegličkom kampu
Identičnih u svemu, sem u boji ko u South Parku
Ovce pasu travu
Djevojčica para uši turbo-folk hitom
Otac povezuje ruže
Dječije oči u tome ne vide svrhu
Vjetar je jači
Duga plastična metla pastirski je štap
Uskoro idete na klanje – provali pastiričin alt

Mirza Pinjić 06. 03. 2021.