Tri kratke pjesme

POSLIJE RATA

i…?!


HOĆU U SARAJEVO

Draga,
znam da bjelina hljeba
dolazi od naših ruku
Ali, molim te,
pusti me da idem u Sarajevo.


KAŽIPRST

Bože,
koliko grijeha
u jednom prstu…

 

Faiz Softić 20. 07. 2020.