Top-o-nimi

U mojem zavičaju
Ratuju jezici nacija
Od pamtivjeka do danas
Ista sela, isti bregovi i isti potoci
Nose po dva imena
Da svak’
U istom trenu bude
Na svome i tuđem mjestu

U zvaničnu topografiju
Jednom se upiše jedan
A drugi put drugi
Isti ljudski jezik
Ovisno o snazi oružja
Što pruža mu vatrenu podršku

U turskom vaktu
Strani je jezik
Osvojio prostor
Satirući krivim sabljama
Mrmor patarenskih
Suglasnika

Austro-ugarske su vlasti
Potom donijele njemačke riječi
I posijale ih u pitomo tlo

Za ista su brda
Za ista sela
Za iste izvore
I žubornu rječicu
Čitav dvadeseti vijek
Ratovali
Bosanski i srpski
Isti jezik

U jednom Bjelila
U drugom Crna je
Tekla ista rijeka

U jednom Kamenicu
U drugom Crnu su rijeku
Naseljavli isti insani i isti ljudi

Nišićka jednima
Crnoriječka drugima
Zavičajna visoravan
Vodu su s Banjevca pili oni
A oni istu vodu s Hamzinovca
Njima Kopitovac a njima
Polovača davala isti šumski hlad
Nama Bešlino, a nama Deliparino
Brdo rađalo istu pšenicu
Mi se penjali na Gradinu
A mi na Marnikovića
Isti vis

Isti im Perun, isti Alidžun
Isti Ilindan branio koševinu
Istim gromom

Srčano su isti jezici
U istom vremenu
I istom zemanu
Utiskivali u tlo
Glas mujezina
I zvuk crkvenog zvona
Dijeleći jednoga
Istoga Boga
Na svoje dvije
Zaraćene polovine

Enver Kazaz 24. 12. 2013.