Thomas Hardy: The Division

U prijevodu Marka Vešovića

 

RASKID

U stakla dažd, vrata škrip samo,
S vetrom što zelēn mete,
Ovde sam ja, ti si tamo
Međ nama milje sve te.

O kad tek nevreme ili
Samo milje bi, Mila,
Sav raskid naš objasnili
To soba za smeh bi bila.

Ta opreka se među nama
Objašnjenju ne daje:
Više no dalj, kiša sama,
Od godina duža je.

1893.

Marko Vešović 08. 09. 2019.