Testament

Otrgnut iz krajolika nekoliko puta
točkom istorije i ličnom sudbinom
suštinski pripadam samo dijalektu jezika
kojim sam progovorio
na jugoistoku Evrope
a kojim sanjam i na kome
sa majkom i ocem razgovaram
prizrensko-timočki se zove

Sve to pokušavam da ispišem
standardnim jezikom moga
pripadanja
u književnostima u kojima me
drugi vide
a u kojima mi nema mesta

Mene pisanje obeležava iznutra
Ja se utisnem,
ušarafim u pisanje
i to je tačka na
papiru
to je apostrof na moje
disanje

 Srđan Sekulić 24. 06. 2022.