Tamjan

Tu su ostali, na ovom kamenu
tu čupaju nokte senkama
oprali su se u tri vode
i ogrnuli trobojkama

Strah li te je, sine?
pita me, povijena sva u crno
klati se kao kazaljka
na zarđalom satnom mehanizmu
ni tamo ni vamo

Tačno na nevreme,
u pet do dvanaest.

Bojiš li se Boga?
U tri vode, majko!
U tri vode
da me daviš!Srđan Sekulić 24. 04. 2022.