Talmud

U meni se vodi večna
borba.
Borba između Halake i Hagade.
Između Zakona i Legende.
Proze i poezije.

Najviše se bojim toga
da mi na tim
strašnim terazijama
ne prevagne jedna strana

i na taj način izbaci
me iz koloseka,
baci me u neka
košmarna stanja.

“Nema pakla u budućem svetu”,
kaže rabin Simon ben Lakiš.
“Ali Svetac nad svecima pali svoje
sunce, čiji sjaj ispunjava srećom pravednike
i čini da nevernici pate.”

Duša tako nalazi u sebi samoj
nagradu ili kaznu.

Dosta je Hagade danas
kažem sebi samom!
Septembar je mesec,
u školu se ide u midraše svete
i uči se Zakon,
doktrina i pravo.

Srđan Sekulić 20. 10. 2018.