Takum

U kući Hasiba i Hazima, prvih komšija. Čuvamo Hasima.

I Hasib i Hazim bili su hamali. Teret su prenosili na leđima. Na leđa su namicali neku vrstu samara na koji bi stavljali stvari, vezali ih konopima i nosili. Hasib je bio starac lijepe brade, produhovljena izgleda i stalno je nosio hamalski takum. Njegova velika, uramljena slika vislila je do skora u hotelu “Astorija” u Beogradu. Ispod slike je je pisalo: “Poslednji potomak Nemanjića”. Umro je prije desetak godina, a Hazim upravo umire.

Refik Ličina 19. 03. 2017.