Taj dan kad se oduspravim da umrem

Držat će me Novica Tadić za ruku,
Čim pređem

Srest ću svoje riječi, bit će im neugodno
Kao starcu koji se
Pomokrio na linoleum

Tako i stoje u mlakoj vodi
Ni sa čim više urimljive

Goli smo i zima nam
Kad naiđe padanje snijega ne boj se, reći će mi,
To nam mater
Crnomokrom rukom usoljava ribu za večeru,
Što si nam napokon došao.

Darko Cvijetić 13. 08. 2018.